Aankoop, verhuur en verkoop van vastgoed en bouwgrond

Kennis van de omgeving vindt men essentieel bij N.W.A. Beheer. Het bedrijf kent het oude Leeuwarden tot in de aderen en oriënteert zich daarom voornamelijk in deze bijzondere en historische stad voor wat betreft aankoop van residentieel vastgoed. Incidenteel wordt er vastgoed verkocht, maar de focus ligt op het aankopen, (her)ontwikkelen en verhuren van eigen vastgoed. Men streeft naar langdurig zakelijke relaties met professionals zoals makelaars, notarissen, architecten, constructeurs, bouw-, renovatie- en onderhoudsbedrijven, betrouwbare huurders en meer. Alles vanuit een langetermijnstrategie van ontwikkeling en rendement.

Wilt u uw woning, bedrijfspand, kantoor, winkelpand, appartement of ander vastgoed verkopen? Bouwgrond verkopen of een erfkwestie vlot afwikkelen? Neem contact met ons op voor een vertrouwelijke kennismaking. N.W.A. koopt ook vastgoed van banken (bijzonder beheer), gemeente, beleggingsportefeuilles van particulieren, verzekeraars of pensioenfondsen.

residentieel vastgoed

 

ontwikkelen van woningen

Ontwikkelen van woningen en commercieel onroerend goed

Naast aankoop en herontwikkeling van bestaand vastgoed ontwikkelt N.W.A. ook nieuwbouw van woningen, appartementen en bedrijfspanden. Door de strategisch goede locaties ontstaat er een hoge bezettingsgraad wat bijdraagt aan een groeiend rendement.

Wilt u bouwgrond of uw nieuwbouwproject verkopen? Neem contact met ons op voor een vertrouwelijke kennismaking.

 

Renoveren en restaureren van monumentale panden t.b.v. wonen en werken

Gebouwen die in visueel opzicht een belangrijke bijdrage aan de stad Leeuwarden leveren hebben de interesse van N.W.A. Beheer. Vaak is de huidige bestemming niet meer passend bij het pand en vindt herontwikkeling plaats. De authentieke uitstraling van monumentale panden in de binnenstad kan hierdoor blijven bestaan, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de behoefte tot wonen of andere vormen van werken. Herontwikkeling en renovatie vindt in nauw overleg plaats met monumentenwacht, gemeente en andere belanghebbenden.

Wilt u uw monumentale pand verkopen? Neem contact met ons op voor een vertrouwelijke kennismaking.

N.W.A. koopt ook monumentale panden van gemeente en provincie.

monumentenpanden

 

herontwikkeling

Herontwikkeling van commercieel onroerend goed tot woningen

Leegstand van kantoor- of bedrijfspanden zijn vaak een doorn in het oog voor het prachtige Leeuwarden. De leegstand in commercieel onroerend goed is groeiende. Niet in de laatste plaats door de online handel die ieder jaar substantieel groeit, maakt dat diverse markten verschuiven van de ouderwetse “bricks” (gebouwen) naar de moderne “clicks” (online winkels). Daar is van alles van te vinden, maar valt niet te negeren. Dat tij zal nooit meer keren. Wat is er dan mooier om deze akelige leegstand een bruisend nieuwe invulling te geven.

Wilt u uw kantoor- of bedrijfspand verkopen? Neem contact op voor een vertrouwelijke kennismaking.

 

Beheer van woningen en commercieel vastgoed

Vanuit de eindbelegging is goed beheer essentieel. Het tijdig werven van huurders voor oplevering en wisselingen, het opstellen van huurovereenkomsten, overeenkomen van voldoende zekerheid van de huurder, financieel beheer op huurpenningen, calamiteitenmanagement, inspecties en proactief onderhoud. Zaken die grotendeels in eigen beheer worden gevoerd bij N.W.A. Beheer en daarnaast bij professionele partijen worden ondergebracht.

Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze website is zinloos. Zowel in het beheer en ook het onderhoud wordt er namelijk met vaste partners gewerkt.

beheer woningen