Over N.W.A.

N.W.A. Beheer is een in 2001 opgericht investeringsbedrijf. Ze koopt, investeert, transformeert, ontwikkelt, beheert en verhuurt diverse soorten vastgoed, zoals; residentieel-, industrieel- en zorgvastgoed, kantoren, winkel- en horecapanden, logistiek vastgoed en meer. Voornamelijk in de stad Leeuwarden, maar ook daar buiten. N.W.A. is een onafhankelijk, stabiel, financieel gezond en betrouwbaar investerings- en vastgoedbedrijf.

 

Missie

De missie van N.W.A. laat zich kort en bondig omschrijven:
Door actief management en spreiding van investeringen een langdurig bovengemiddeld rendement realiseren, waarbij met betaalbare huurprijzen een zo optimaal en duurzaam mogelijk woon-, werk- en leefklimaat wordt gerealiseerd.

 

DNA

De grond- en beroepshouding van de directie stoelt zich onder meer op de Latijnse tekst zoals geschreven op het wapenschild van de oprichtersfamilie, namelijk “Virtus in Actione Consistit”.

Vrije vertalingen: Deugd blijkt in de volharding, is constant in beweging en laat zich zien in daden!

De vier klassieke deugden zijn:

  1. φρόνησις(phronēsis)            Verstandigheid – Wijsheid
  2. δικαιοσύνη(dikaiosynē)       Rechtvaardigheid – Rechtschapenheid
  3. σωφροσύνη(sōphrosynē)    Gematigdheid – Zelfbeheersing
  4. ανδρεία(andreia)                    Moed – Kracht – Vasthoudendheid – Standvastigheid

De Griekse filosoof Plato behandelde deze vier deugden in zijn boek Politeia (Πολιτεία, lett. ‘de republiek’). Aristoteles breidde dit gedachtegoed nog verder uit in zijn Nicomachische Ethiek. Het concept deugd was algemeen bekend in het oude Griekenland en het oude Rome.

Wapen